El-slutblik anvendes i stort omfang i opgangsdøre i boligforeninger, men er også særdeles velegnede til dagaflåsning i virksomheder og institutioner.

El-slutblikkene er enkle at montere og kan tilsluttes trykknap, adgangskontrol Eller dørtelefoni.

Der bør anvendes godkendte låse til nataflåsning. da sikkerheden ikke normalt er særlig høj

KS Låse har et bredt sortiment af el-slutblik, der kan dække alle behov. og vi giver gerne råd og vejledning

Magnetlåse er specielt velegnede som dagaflåsning i virksomheder og institutioner, hvor der ønskes meget kort reaktionstid fra låsen. Magnetlåse giver let og problemfri persontrafik rundt i bygningen.
Hvor der er brug for automastik døråbning eks. hvor der er ganbesværet kan der bruges en magnetlås hvor sikkerheden er høj.

Magnetlåse kan anvendes i forbindelse med adgangskontrolanlæg, tænd/sluk ure, tidsstyrede og fjernbetjente døre, brandalarmeringsanlæg og lignende.

Flere magnetlåsmodeller opfylder samme mekaniske krav som godkendte låsekasser.

Her hjælper Ks låse gerne med at finde den rigtige løsning så det bliver den bedst løsning ved den daglige drift og at sikkerhede komme i top.

Motorlåsløsninger har et stort og bredt anvendelsesområde, der spænder fra indvendig sikkerhedsaflåsning til udvendig skalsikring og andre steder, hvor der er brug for elektromekanisk aflåsning med høj sikkerhed.

Motorlås funktionerne er specielt velegnede som sikkerhedsaflåsning. Til områder hvor der kun er brug for høj sikkerhed periodisk, fx i nattetimerne, anbefales en motorlås, der kan fungere sammen med en magnetlås eller et el-slutblik for at håndtere kraftig trafik i fx dagtimerne.

Motorlåse kan med fordel anvendes sammen med adgangskontrolanlæg, tænd/sluk ure, tidsstyrede og fjernbetjente døre, brandalarmeringsanlæg og lignende.

Her giver Ks Låse gerne råd og vejledning så den rigtige løsning bliver valgt og sikkerheden og den daglige drift går op.

Holdemagnet Bruges til eks. porte eller hvor en alm elaflåsening ikke er mulig, den bruges også modsat til at holde dør åbne, eks med automatisk brand lukning ved at magnet slipper og døren lukker.
KS Låse hjælper gerne med at finde den bedste mulighed samt at belyse fordele og ulemper.